Vertrek vluchtelingen uit Jorplace

december 7, 2023 – Nieuws
Hotel starten op Scheveningen-Dorp wordt lastiger

Sinds eind juni 2023 heeft Jorplace gediend als een tijdelijke opvanglocatie voor 60 vluchtelingen, in samenwerking met de gemeente Den Haag en het COA. De gemeente heeft laten weten deze vluchtelingen per 31 december 2023 Jorplace zullen verlaten.

Het begin verliep wat stroef, maar samen zijn we erin geslaagd om deze mensen een veilige plek te bieden. Het succesvolle verloop in Jorplace is onder andere te danken aan de begeleiding door Socius, de vele vrijwilligers uit de buurt en het begrip van bewoners en ondernemers in de buurt. Van overlast is dan ook geen sprake geweest. 

De gemeente bedankt omwonenden en anderen op het dorp voor hun begrip en de opvang van deze vluchtelingen. Hierdoor kijken de vluchtelingen terug op een prettig verblijf en hebben ze zich welkom gevoeld in onze gemeenschap. Lees ook het verhaal van Yekta uit Iran die in Jorplace verbleef met haar ouders. 

Hoewel de opvang in Jorplace eindigt, realiseren we ons dat de uitdaging om mensen te helpen die op de vlucht zijn voor oorlog en geweld nog steeds groot is. De gemeente Den Haag benadrukt dat ze haar verantwoordelijkheid neemt om mensen in nood te ondersteunen. Dit betekent dat er nog steeds opvanglocaties nodig zijn. Als WOS begrijpen we dat. Laten we samen blijven werken aan een gemeenschap waarin iedereen zich welkom voelt en waarin we klaarstaan om degenen in nood te helpen. Met goede begeleiding en opvang zoals in de afgelopen maanden is dat zonder problemen mogelijk. 

De WOS vraagt wel aandacht bij de gemeente voor het aantal kwetsbare groepen dat inmiddels al in het dorp wordt opgevangen. Het is van belang en redelijk dat in alle wijken in Den Haag naar opvangmogelijkheden gezocht wordt. Spreiding en daarmee een goede balans helpen om van Scheveningen-dorp een fijne plek voor iedereen te maken. 

Gaat Scheveningen-Dorp je aan het hart?

Denk je graag mee over ontwikkelingen in het Dorp? Meld je dan aan voor ons bewonerspanel.