Wat doet WOS?

Voor een leefbaar Scheveningen

WOS staat voor alles wat met het wonen, leven en werken in Scheveningen-Dorp te maken heeft. Alle vrijwilligers en beroepskrachten binnen de WOS streven naar het verbeteren van het woon- en leefklimaat in Scheveningen-Dorp.

Onze visie
Daarom we streven naar een schoon, heel en veilig Scheveningen-Dorp waar iedereen zich thuis voelt

Bekijk ons jaarplan voor 2024! 2024-Jaarplan

 

Wij zijn belangenbehartiger verbinder facilitator

Belangenbehartiger

We treden op als eerste aanspreekpunt van de bewoners in de wijk. Namens hen spreken we met de gemeente, politie, maatschappelijke organisaties. We geven onze visie op stukken die door de gemeente of andere instanties aan ons voorgelegd worden die direct of indirect betrekking hebben op Scheveningen-Dorp.

Verbinder

Ook staan we in contact met andere bewonersorganisaties binnen Scheveningen via de GSBO (Gezamenlijke Scheveningse Bewonersorganisaties).
Dat vraagt van ons als bewonersorganisaties een goed contact met de bewoners in Scheveningen-Dorp en een luisterend oor om de verschillende belangen en geluiden die in de wijk spelen zo goed mogelijk te vertegenwoordigen.

Facilitator

We faciliteren activiteiten om bewoners met elkaar in contact te brengen en de leefbaarheid te versterken. Dat doen we bij voorkeur door bewoners te helpen bij hun initiatieven. Bewoners kunnen zich bij het bestuur melden als ze een idee hebben voor een activiteit in de wijk. We faciliteren bewoners maar nemen het eigenaarschap niet over. Hoe meer bewoners zich actief voor de wijk inzetten, hoe beter.

Speerpunten

We zetten ons in voor een leefbaar Scheveningen-Dorp. Dat houdt in dat we willen dat Scheveningen-Dorp schoon, heel en veilig is, m.a.w.:

Een schone, openbare ruimte
Scheveningen-Dorp is te mooi voor zwerfafval. We zetten ons daarom in voor een schone en groene omgeving.

Een heel Scheveningen-Dorp

 We zetten ons in om verpaupering en vernielingen te voorkomen. We willen het unieke karakter van het dorp behouden. Op het dorp is wonen in balans met commerciële activiteiten en goede voorzieningen.

Een veilig Scheveningen-Dorp

We willen vandalisme voorkomen. Straten moeten veilig zijn voor voetgangers, fietsers en andere bestuurders. Langdurig geluidsoverlast gaan we tegen. Goede verlichting is belangrijk voor de veiligheid.

Een ruimtelijk Scheveningen-Dorp We letten op de belangen van bewoners bij nieuwe plannen van de gemeente voor bouw- en infrastructurele projecten.

Subsidie aanvragen

De gemeente Den Haag stelt verschillende subsidies ter beschikking. Je kunt een aanvraag doen voor