Werkgroepen van de WOS

Bekijk hieronder de vier verschillende werkgroepen

Groen

Groen is steeds belangrijker om fijn te wonen op Scheveningen-Dorp. Als bewonersorganisatie stimuleren we ideeën om meer groen in de buurt te creëren. Als bewoner kun je meedoen om extra groen voor je huis of in je straat te krijgen. Er zijn al veel projecten en initiatieven waar je als bewoner bij kunt aansluiten.
  • Operatie Steenbreek”: doel is om tuinen groener te maken. Zo kun je een tegel omruilen voor een plant. Heb je hier interesse in, laat het ons weten.
  • Groene daken en gevels: met planten of vetkruid op je huis of schuur help je wateroverlast te beperken en zorg je voor een goede isolatie. Bovendien draagt meer groen in je buurt bij aan een gezonder leefklimaat. Via de gemeente Den Haag is soms ook subsidie beschikbaar.
  • Stadslandbouw: alles over lokale voedselteelt in en rond Den Haag.
  • Daarnaast is het mogelijk om een bewoners- of buurtinitiatief te starten. WOS kan je hierbij helpen. Heb je vragen of ideeën, mail dan naar bestuur@bewonersorganisatiewos.nl
Wil je ons helpen om Scheveninger-Dorp groener te maken? Word dan vrijwilliger en meld je aan via bestuur@bewonersorganisatiewos.nl

Duurzaamheid

Duurzaamheid is een breed begrip. Op Scheveningen kunnen de energiecoaches van Gasvrij Scheveningen je helpen met een plan om je woning te verduurzamen. Gasvrij Scheveningen is in het leven geroepen om de bewoners van Scheveningen te ondersteunen in het verduurzamen van hun woningen. Regelmatig organiseert Gasvrij Scheveningen bijeenkomsten, workshops of thema avonden om nog meer Scheveningers op de hoogte te stellen van de laatste ontwikkelingen. Subsidie aanvragen Via de gemeente Den Haag kun je allerlei subsidies aan te vragen voor het verduurzamen van je woning. Op de website van Duurzame stad Den Haag vind je alle actuele subsidieregelingen.

Buurtpreventie is een succesvolle aanpak. De ervaring leert dat in wijken waar een team actief is inbraken en diefstallen dalen. En het gevoel van veiligheid stijgt. Oplettende burgers smoren problemen in de kiem. Kapot straatmeubilair, gedumpt grofvuil of een gat in het wegdek, het wordt gerapporteerd en meestal binnen enkele dagen door de gemeente opgelost. De beste bescherming tegen verloedering is snel optreden bij elke vorm van vervuiling, verval of vandalisme. 

Wil je ook iets melden? Gebruik de BuitenBeter-app.

In samenspraak met de politie letten de teams op verdachte personen. Als iemand bijvoorbeeld opvallend veel belangstelling heeft voor fietsen of auto’s kan een simpele vraag voldoende zijn om een plan te verstoren: ‘Kunnen wij u ergens meehelpen?’ Zo’n persoon in het vizier houden, schrikt meestal voldoende af. Iemand benaderen gebeurt alleen als het veilig voelt. Burgers signaleren en rapporteren, de politie treedt op. Zo is de rolverdeling.   

Whatsapp-groep

Naast preventieteams worden in steeds meer buurten whatsapp-groepen opgericht. Buren informeren elkaar en de politie stuurt soms een app met een waarschuwing of een getuigenoproep. Zo groeit het netwerk van bij elkaar en de buurt betrokken bewoners. Iedereen kan iets bijdragen.   

Wil je een whatsapp-groep oprichten?

Heeft je straat nog geen whatsapp-groep? Doe dan een briefje in de bus bij je buren! Bepaal wie de beheerder wordt en voeg naam & nummer toe van de deelnemers. 

Wil je ook meelopen?

Wil je samen met ruim 500 andere Hagenaars je actief inzetten voor veiligheid en leefbaarheid? Word dan lid van een buurtpreventieteam. Het werk bestaat uit wekelijks een ronde lopen door de wijk met collega’s. De vrijwilligers beleven het als een nuttige, maar ook als een sportieve en plezierige activiteit. Bovendien word je onderdeel van een groot netwerk en blijf je goed op de hoogte van wat er allemaal speelt. Nieuwe vrijwilligers zijn van welkom: man, vrouw, jong, senior, student, werkend of werkzoekend. Iedereen is welkom.

Voor meer informatie en contact: www.denhaag.nl/snb (Stedelijk Netwerk Bewonersinitiatieven) www.denhaag.nl/veilig

Wijkagent

Via de wijkagent houdt WOS nauw contact met de politie. Op dit moment is de wijkagent van Scheveningen-Dorp xxxx

Ken je je buren? Met een beetje meer aandacht voor elkaar wordt het nog leuker op Scheveningen-Dorp! 

Wil je een activiteit organiseren om samen met je buren iets te doen voor de straat, buurt of wijk? Vraag dan subsidie aan. Subsidies zijn er voor een buurt- of wijkactiviteiten die bijdragen aan de leefbaarheid, samenhang en samenwerking in onze wijk. Denk eens aan een straatfeest, buurtbarbecue of andere bewonersactiviteiten.

Hoogte subsidie

De hoogte van het subsidiebedrag dat je kunt krijgen, hangt af van de omvang van de activiteit.

  • Voor een activiteit op straatniveau kun je maximaal € 750 aanvragen. 
  • Voor een activiteit op buurtniveau kun je maximaal € 1.500 aanvragen. 
  • Voor een activiteit op wijkniveau kun je maximaal € 5.000 aanvragen.

Er worden wel voorwaarden gesteld aan de toekenning. Lees verder als je meer wilt weten.

Subsidie aanvragen?

Bekijk deze pagina op de website van Gemeente Den Haag.
Heb je nog vragen, mail bestuur@bewonersorganisatiewos.nl

Wil je ons team versterken en mooie initiatieven voor Scheveningen-Dorp organiseren? Meld je dan als vrijwilliger aan via bestuur@bewonersorganisatiewos.nl 

Scheveningen is een geliefde bestemming voor een dagje uit. Dat trekt veel mensen naar ons dorp. De ondernemers zijn er blij mee. Wel is het zaak dat bewoners hun woning goed en veilig kunnen bereiken. WOS denkt daarom actief mee met de plannen van de gemeente om Scheveningen(-Dorp) toegankelijk en bereikbaar te houden. Gemeentelijke stukken zijn meestal het startpunt van ontwikkelingen ruimtelijke ordening. Hieronder een overzicht van bronnen.
  1. Gemeenteberichten: De gemeente neemt iedere dag besluiten over zaken in onze buurt. Denk hierbij bijvoorbeeld aan af te geven vergunningen. In veel gevallen kun je hier bezwaar tegen maken. De aangekondigde én de genomen besluiten vind je op Over uw buurt.
  2. Welstands- en Monumentencommissie: deze commissie is een onafhankelijk adviesorgaan en bestaat uit deskundigen op het gebied van architectuur, stedenbouw, landschap en openbare ruimte, en monumenten. Lees verder over deze commissie.
  3. Gemeenteraad en Raadscommissies: vakcommissies, bijvoorbeeld commissies Ruimte en Leefomgeving behandelen de grote plannen. Agenda’s, verslagen en besluiten zijn terug te vinden op de website van de Gemeenteraad.
Wil je ons team versterken en een actieve inbreng hebben in de plannen van de gemeente voor onze mooie wijk? Meld je belangstelling dan via bestuur@bewonersorganisatiewos.nl. 

Subsidie aanvragen

De gemeente Den Haag stelt verschillende subsidies ter beschikking. Je kunt een aanvraag doen voor