Sterker door sport, spel en vertrouwen! Jongerenwerk op Scheveningen-dorp

mei 28, 2024 – Nieuws

Donderdagavond, 19 uur achter het Kalhuis, druppelen de eerste jongeren binnen. Luc Pieters, jongerenwerker bij Welzijn Scheveningen, begroet ze bij naam met een high five. Hij en zijn collega’s kennen alle jongens en zien meteen hoe ze in hun vel zitten. De jongens in de leeftijd van 10-17 jaar komen deze donderdag naar het Kalhuis om te gamen, de playstations staan klaar. Dat kan daar sinds 2 maanden.

Luc Pieters, een enthousiaste vent die zijn jeugd doorbracht in Florida, vertelt over het jongerenwerk dat hij namens Welzijn Scheveningen en Kommunika ontwikkelt.

“We zijn op de fiets door de wijk gegaan om de jongeren te vertellen over onze sport- en spelactiviteiten. Er waren wat groepjes die een beetje in de wijk rondhingen en weinig om handen hadden. Dan gaan ze kattenkwaad uithalen en dat vonden de andere bewoners vervelend. In de Mallemok troffen ze meer leeftijdgenoten en boden we ze een programma aan. Maar de Mallemok was te ver weg voor Scheveningen-dorp. Daarom hebben we een programma ontwikkeld in het Kalhuis, de Blinkerd en vanaf half mei ook in Kommunika”.

Luc vertelt dat het niet meteen goed ging. De jongeren waren gewend wat ‘lol te trappen’ maar dat vond niet iedereen even leuk. Zijn belangrijkste doel is hun vertrouwen te winnen en de jongeren aandacht te geven. Wat houdt ze bezig, wat vinden ze leuk en hoe kun je ze stimuleren? Door daarop in te spelen bouwen Luc en zijn collega’s een band op. Op speelse wijze gaan ze met de jongeren aan de slag en leren ze hun terloops ook gewone omgangsvormen. “Alles draait om aandacht. Voel je je gehoord en hoor je ergens bij, dan doe je je best, voor jezelf maar ook voor de groep. En flippen ze een keer dan gaan we met ze in gesprek. Een op een. Wat is er aan de hand? Vaak speelt er meer dan de aanleiding op dat moment.”

Scheveningen is een geweldige plek voor het jongerenwerk. In de vakanties is er tijd voor bijzondere activiteiten. Zo is de groep een keer gaan zeevissen, samen met hun ouders. “We vroegen de jongeren wat ze graag een keer zouden doen. Nou, dat was dus met een boot de zee op. Via ons netwerk in de haven lukte dat. Vetcool vonden ze het! Maar we hebben ook een keer een workshop rapmuziek gedaan met een bekende rapper bij YMCA. Hartstikke leuk om zelf twee nummers te maken.”

Luc en zijn collega’s staan nog maar aan het begin van hun ambities. Ze willen drie keer per week een programma aanbieden voor jongeren van 10-14 jaar en 14-17 jaar. De programma’s spelen in op het ontwikkelen van vaardigheden en talenten. Denk aan meer bewegen via sportactiviteiten, muziek maken, samen huiswerk maken en ook kookworkshops. De jongerenwerkers laten de kids kennismaken met activiteiten die ze niet zo snel in hun eigen wereld tegenkomen. Zoals andere sporten (boksen) en instrumenten leren bespelen. Na de zomer start zelfs een Young Leaders-programma. Jongeren kunnen in tien weken hun persoonlijke ontwikkeling een boost geven. Een bekende musicus leert ze in zes lessen iets nieuws. Daarna hebben de jongeren vier lessen om een optreden te maken. Die voeren ze dan op voor buurtbewoners. Zo doen ze iets terug voor hun wijk. 

De spel- en sportprogramma’s staan open voor alle jongeren in Scheveningen-dorp. Op de vraag wat bewoners kunnen doen om Luc en zijn collega’s te helpen, antwoordt hij dat hij graag nog meer jongeren in het Kalhuis, de Blinkerd of Kommunika verwelkomt. “Stuur je kind naar ons toe en zorg zo dat ze zich kunnen ontwikkelen, samen met buurtgenootjes. Zo leggen ze contacten in hun eigen wijk waarvan ze hun hele leven lang plezier hebben.” 

Meer weten over het jongerenwerk? Kom naar het Kalhuis op donderdag tussen 19-22 uur. Of kijk op www.welzijnscheveningen.nl onder jongerenwerk.

Gaat Scheveningen-Dorp je aan het hart?

Denk je graag mee over ontwikkelingen in het Dorp? Meld je dan aan voor ons bewonerspanel.