Cybercriminaliteit?! Wees alert!

mei 27, 2024 – Nieuws

Het kan ons allemaal overkomen. Een snelle klik op een verkeerde link. Een telefoontje van de bank dat toch niet van de bank blijkt te zijn. Een appje met een verzoek van een bekende via een nieuw telefoonnummer. Cybercriminelen worden steeds sluwer en steeds meer mensen worden het slachtoffer van online fraude. Welke vormen van cybercriminaliteit zijn er? Hoe kun je het herkennen? En hoe kun je je wapenen tegen dit soort zaken?

Bewonersorganisatie Scheveningen-dorp/ WOS organiseert een bewonersavond met duidelijke uitleg en handige informatie over cyberweerbaarheid. Jurriaan Raaijmakers, Amabassadeur Digitaal Veilig in de Wijk, licht toe welke vormen er zijn, waarop je moet letten en wat je kunt doen. We stellen hem een paar vragen.

Wie ben je? Ik ben Jurriaan, 39 jaar. Dagelijks houd ik me bezig met adviezen over automatisering en digitalisering in de breedste zin van het woord. Daarnaast host ik een podcast en geef ik trainingen aan de overheid en semi-overheidsinstellingen over (generatieve) AI: wat het is, hoe het werkt, en hoe het je kan helpen in je werk. Deze passie draag ik zowel in mijn werk als privé, en daarom ben ik ook ambassadeur voor Digitaal Veilig in de Wijk.

Wat is Digitaal Veilig in de Wijk? 
Digitaal Veilig in de Wijk is een initiatief van de Gemeente Den Haag. Vrijwilligers, soms samen met de wijkagent, zetten zich in om de kennis over digitale veiligheid te delen met wijkgenoten en bedrijven. Zo vergroten we samen de digitale veiligheid.

Moet je veel kennis hebben?
Het belangrijkste is dat je een gevoel voor digitale veiligheid hebt. Als je goed met digitale middelen kunt omgaan, weet je vaak al meer dan anderen. Daarnaast kan je mensen altijd doorverwijzen naar bijvoorbeeld de DigiBeter podcast. 

Is er veel internetcriminaliteit?
Ja, in onze digitaliserende wereld neemt internetcriminaliteit alleen maar toe, zowel particulier als binnen alle typen organisaties. Het is belangrijk te benadrukken dat echt iedereen slachtoffer kan worden, zelfs als je veel kennis hebt. Het is niets om je voor te schamen. Zoals ik tijdens de bijeenkomst al vertelde, heb ik zelf ook leergeld moeten betalen door een onveilige internetaankoop. Als het je overkomen is en je wilt er niet mee naar de politie, maar er wel over praten? Benader ons dan ook via digitaalveilig@gmail.com.

Hoe verder?
Voor de nieuwsbrief zal ik op basis van vraag en de ontwikkelingen proberen geregeld een stukje te schrijven om jullie op de hoogte te houden. Geef ook vooral aan als je graag een bepaald thema besproken wil hebben. Afhankelijk van het thema en de complexiteit doen we dan ons best dit te bespreken in de DigiBeter podcast of in de nieuwsbrief van de WOS. 

Meer weten?
Bekijk ook de website veiliginternetten.nl eens. Die bevat ook heel veel handige tips!

Gaat Scheveningen-Dorp je aan het hart?

Denk je graag mee over ontwikkelingen in het Dorp? Meld je dan aan voor ons bewonerspanel.