Bezwaar opvang 60 jonge asielzoekers in Jordans Residence

juni 2, 2024 – Nieuws

Onlangs hebben wij vernomen dat de gemeente heeft besloten om vanaf 1 juli 2024 zestig minderjarige asielzoekers op te vangen in Jordans Residence. Dit besluit heeft ons als Bewonersorganisatie Scheveningen-dorp onaangenaam verrast. 

Gebrekkige bewonersinformatie
Op 14 mei werd de gemeenteraad geïnformeerd over dit besluit, wat betekent dat de voorbereidingen al enige tijd gaande waren. Toch werden bewoners pas kort van tevoren op de hoogte gebracht van een bewonersavond op 21 mei, wat ons ontoereikend lijkt. Bovendien werd onze organisatie, Bewonersorganisatie Scheveningen-dorp, helemaal niet geïnformeerd.

Onze vragen aan de gemeente
We hebben de gemeente de volgende vragen voorgelegd:

  • Waarom werden bewoners zo laat geïnformeerd over deze belangrijke ontwikkeling?
  • Welke criteria hanteert de gemeente voor bewonersinformatie van deze orde?
  • Waarom werd de brief alleen verspreid in direct aanliggende straten en niet via andere kanalen?
  • Waarom werd onze bewonersorganisatie niet rechtstreeks geïnformeerd?

De opvanglocatie
De gemeente heeft besloten om zestig minderjarige asielzoekers in Jordans Residence op te vangen voor maximaal vijf jaar. Hoewel we begrijpen dat er een grote behoefte is aan noodopvang en dat Den Haag een bijdrage wil leveren, hebben we ernstige bedenkingen bij de gekozen locatie en omvang van de opvang.

Minderjarige asielzoekers vormen helaas een risicogroep. Ze zijn vaak getraumatiseerd, kwetsbaar en vatbaar voor (jeugd)criminaliteit. De keuze om deze jongeren in een wijk met al veel kwetsbare bewoners te plaatsen, lijkt ons onverstandig. We vragen ons af waarom niet voor een mix met gezinnen of oudere vluchtelingen is gekozen, en waarom de opvangcapaciteit niet kleiner is gehouden.

Concentratie van opvanglocaties
Jordans Residence ligt dicht bij een andere opvanglocatie, Bella Vista, waarvan bewoners al overlast ervaren. De concentratie van kwetsbare groepen in een klein gebied baart ons zorgen. Scheveningen-dorp herbergt al vele opvang- en zorglocaties, wat de draagkracht van de wijk zwaar belast.

Brandveiligheid en toezicht
Daarnaast maken bewoners zich zorgen over de brandveiligheid van het bijna 100 jaar oude pand van Jordans Residence. We hopen dat de gemeente en het COA  toezeggingen nakomen omtrent intensieve begeleiding en toezicht om overlast en onveiligheid te voorkomen.

Oproep tot actie
Namens de bewoners van Scheveningen-dorp doen we een klemmend beroep op de gemeente om opvanglocaties meer te spreiden over het hele stadsdeel en andere stadsdelen. Kleinschalige opvang is beter voor de bewoners, de toeristische aantrekkelijkheid van Scheveningen en de op te vangen personen.

Wij hopen op een constructieve reactie van de gemeente waarin zij laat zien dat ze haar bewoners en ondernemers serieus neemt.

Lees de hele brief. En het Gemeentebesluit.

Gaat Scheveningen-Dorp je aan het hart?

Denk je graag mee over ontwikkelingen in het Dorp? Meld je dan aan voor ons bewonerspanel.