Hotel starten op Scheveningen-Dorp wordt lastiger

juni 14, 2023 – Nieuws
zaalverhuur

Aanpassing bestemmingsplan

De gemeente gaat het bestemmingsplan van een aantal locaties op Scheveningen-Dorp aanpassen. Het gaat vooral om de Keizerstraat, de Badhuisstraat, de Prins Willemstraat en de Jurriaan Kokstraat.

In het aangepaste plan wordt het moeilijker dan nu om een hotel te starten. Bewonersorganisatie WOS vindt de aangekondigde beperking voor hotels een verbetering voor de leefbaarheid. Het is goed als er meer woningen in het Dorp behouden blijven voor permanente bewoning. Dan is er het hele jaar door meer betrokkenheid bij Scheveningen en ook buiten het toeristenseizoen meer klandizie voor de winkeliers in de Keizerstraat en Badhuisstraat.

Het nieuwe bestemmingsplan ligt onder de naam ‘Diverse locaties 2023’ vanaf 11 mei 2023 voor 6 weken ter inzage voor iedereen. Ga naar www.ruimtelijkeplannen.nl (klik op ‘Plannen zoeken’ en zoek dan onder ‘Plannaam of -nummer’ op ‘Diverse locaties 2023’). U kunt als particulier een zienswijze indienen als u het niet eens bent met de aanpassingen.
Wilt u uw mening over de aanpassingen delen met de Bewonersorganisatie WOS? Doe dat dan via wos@scheveningendorp.nl .

Gaat Scheveningen-Dorp je aan het hart?

Denk je graag mee over ontwikkelingen in het Dorp? Meld je dan aan voor ons bewonerspanel.