WOS en Gemeente tekenen convenant  

juni 15, 2023 – Nieuws
WOS en Gemeente tekenen convenant

Ondertekenen van het convenant
bewonersorganisaties

Op 15 juni ondertekenden het bestuur van Bewonersorganisatie Scheveningen-
Dorp (WOS) en Mendy van Veen, Stadsdeeldirecteur Scheveningen, het convenant
bewonersorganisaties. In het convenant staat hoe de partijen elkaar
goed informeren over ontwikkelingen in Scheveningen-Dorp. Zo komt er ieder
kwartaal overleg om aandachtspunten door te nemen. Ook is er regelmatig
overleg over de voortgang van de Wijkagenda Scheveningen-Dorp 2021-2024. De
WOS heeft zich vastgelegd bewoners te raadplegen, hun belangen te behartigen
in diverse overleggen en openbare bijeenkomsten te organiseren. De eerste
bijeenkomst was op 19 juni in YMCA. Het bestuur van het WOS en het
stadsdeel vinden een goede samenwerking belangrijk voor Scheveningen-Dorp.

Gaat Scheveningen-Dorp je aan het hart?

Denk je graag mee over ontwikkelingen in het Dorp? Meld je dan aan voor ons bewonerspanel.