Voor een leefbaar, schoon en veilig Scheveningen-Dorp!

Voor een leefbaar Scheveningen

WOS staat voor alles wat met het wonen, leven en werken in Scheveningen te maken heeft. Alle vrijwilligers en beroepskrachten binnen het WOS streven naar het verbeteren van het woon- en leefklimaat in Scheveningen-Dorp.

Onze visie
Scheveningen-Dorp is historisch een unieke deel van Scheveningen. Daarom streven naar een schoon, heel en veilig Scheveningen-Dorp waar iedereen zich thuis voelt. We willen het karakter van Scheveningen-Dorp behouden door de historie te koesteren en nieuwe ontwikkelingen te omarmen.


We zijn belangenbehartiger.

Belangenbehartiger

We treden op als eerste aanspreekpunt van de bewoners in de wijk. Namens hen spreken we met de gemeente, politie, maatschappelijke organisaties. We geven onze visie op stukken die door de gemeente of andere instanties aan ons voorgelegd worden die direct of indirect betrekking hebben op Scheveningen-Dorp.

Verbinder

We treden op als eerste aanspreekpunt van de bewoners in de wijk. Namens hen spreken we met de gemeente, politie, maatschappelijke organisaties. We geven onze visie op stukken die door de gemeente of andere instanties aan ons voorgelegd worden die direct of indirect betrekking hebben op Scheveningen-Dorp.

Facilitator

We treden op als eerste aanspreekpunt van de bewoners in de wijk. Namens hen spreken we met de gemeente, politie, maatschappelijke organisaties. We geven onze visie op stukken die door de gemeente of andere instanties aan ons voorgelegd worden die direct of indirect betrekking hebben op Scheveningen-Dorp.

Activiteiten

We treden op als eerste aanspreekpunt van de bewoners in de wijk. Namens hen spreken we met de gemeente, politie, maatschappelijke organisaties. We geven onze visie op stukken die door de gemeente of andere instanties aan ons voorgelegd worden die direct of indirect betrekking hebben op Scheveningen-Dorp.

Een schone, openbare ruimte
Scheveningen-Dorp is te mooi voor zwerfafval. We zetten ons daarom in voor een schone en groene omgeving.

Een heel Scheveningen-Dorp

 We zetten ons in om verpaupering en vernielingen te voorkomen. We willen het unieke karakter van het dorp behouden. Op het dorp is wonen in balans met commerciële activiteiten en goede voorzieningen.

Een veilig Scheveningen-Dorp

We willen vandalisme voorkomen. Straten moeten veilig zijn voor voetgangers, fietsers en andere bestuurders. Langdurig geluidsoverlast gaan we tegen. Goede verlichting is belangrijk voor de veiligheid.


Een ruimtelijk Scheveningen-Dorp
We letten op de belangen van bewoners bij nieuwe plannen van de gemeente voor bouw- en infrastructurele projecten.

Gaat Scheveningen-Dorp u aan het hart?

Denk je graag mee over ontwikkelingen in het Dorp? Meld je dan aan voor ons bewonerspanel.


Meld je aan